Ανταλλάσσεις την ελευθερία με τα γεμιστά της μαμάς;

Οι Millennials ως ηλιακή ομάδα πληθυσμού συχνά καταλαμβάνουν κεντρική θέση στο δημόσιο διάλογο. Όλοι μιλούν γι αυτούς. Για όσα θέλουν, για όσα πιστεύουν. Η Ελίζα Συναδίνου το διερευνά για την Athens Voice κ ζήτησε και τη γνώμη μου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s